รายชื่อบริษัทในเครือ

ลำดับ
ชื่อบริษัท
ประเทศ
1 บริษัท ไทย บริดจสโตน จำกัด ไทย
2 บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
3 บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
4 บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
5 บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
6 บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด ไทย
7 บริษัท ไทร์โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
8 บริษัท บริดจสโตน แอร์คราฟท์ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
9 บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
10 บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ไทย
11 บริษัท ทีบีเอสซีโลจิสติกส์ จำกัด ไทย
12 บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
13 บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไทย
14 Bridgestone Asia Pacific Pte. Ltd. สิงคโปร์
15 Bridgestone Corporation ญี่ปุ่น